Astronomins Dag och Natt lockade över 600 besökare

2017-09-23

Den 23 september 2017 arrangerades Astronomins Dag och Natt på museum Gustavianum. Evenemanget var ett samarbete mellan Gustavianum, institutionen för geovetenskaper och institutionen för fysik och astronomi.

Astronomins Dag och Natt lockade 620 barn och vuxna och 15–20 forskare från avdelningen för astronomi och rymdfysik deltog i planerandet och genomförandet av dagen. James Silvester, Martin Sahlén, Sofia Ramstedt och Bengt Gustafsson höll i föreläsningar om observatorium och teleskop runt om i världen, kosmologi, solens framtid och vintergatans anatomi.

Det fanns också möjlighet att ställa frågor till astronomer på plats, mäta ljusets färger med en spektrometer och utforska vintergatan med hjälp av virtuella resor i rymden. Under dagen visades också utställningen Drömmen om det exakta, som institutionen för fysik och astronomi bidragit med bland annat expertkunskap och mätinstrument till.

Eric Stempels, astronomi och rymdfysik, var en av arrangörerna från institutionen för fysik och astronomi och tycker att dagen var väldigt lyckad. Även Cecilia Ödman, 1:e antikvarie på Gustavianum var väldigt nöjd med evenemanget.

 Såväl föreläsningarna med forskarna, visningarna med studentguiderna och workshops med forskare drog stor publik. Tack vare vårt samarbete, där vi inkluderade utställningen Drömmen om det exakta, fanns också möjligheten att ge en lång och bred bild av astronomins historia från 1800-talet fram till idag. Tänk att under en eftermiddag få se och lära dig mer om Ångströms Solatlas samtidigt som du får ta del av de allra senaste rönen från Cassiniprojektet. För mig var dagen ett utmärkt exempel på styrkan i ett gott samarbete och ett bevis på vilken kompetens som finns inom Uppsala universitets väggar, säger Cecilia Ödman.

Senast uppdaterad: 2023-08-04