30 miljoner från Vetenskapsrådet till institutionen för fysik och astronomi

2017-10-31

Vetenskapsrådet har fattat beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 29 900 000 SEK för perioden 2017-2021 för totalt sju projektbidrag och två etableringsbidrag.

Projektbidrag

Projekttitel: Kontroll på atomnivå avslöjar mekanismer i amorfa magnetiska nanokompositer
Huvudsökande: Gabriella Andersson, avdelningen för materialfysik
Beviljade medel: 3 600 000 för perioden 2017–2021

Projekttitel: Från strålning till radikaler: Röntgeninducerad dynamik i fria och solvatiserade system med tunga atomer
Huvudsökande: Olle Björneholm, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 3 300 000 för perioden 2017–2021

Projekttitel: Samverkan eller inte mellan molekylära vibrationer och spinn
Huvudsökande: Jonas Fransson, avdelningen för materialteori
Beviljade medel: 3 000 000 SEK för perioden 2017–2021

Projekttitel: Teori för ultrasnabba laserinducerade magnetiska processer
Huvudsökande: Peter Oppeneer, avdelningen för materialteori
Beviljade medel: 3 100 000 SEK för perioden 2017–2021

Projekttitel: Magnetiska mätningar med subnanometers precision
Huvudsökande: Jan Rusz, avdelningen för materialteori
Beviljade medel: 3 600 000 för perioden 2017–2021

Projekttitel: Mot en bättre förståelse av brus i nanoporer
Huvudsökande: Ralph Scheicher, avdelningen för materialteori
Beviljade medel: 3 200 000 SEK för perioden 2017–2021

Projekttitel: Robusta grindar för kvantdatorer
Huvudsökande: Erik Sjöqvist, avdelningen för materialteori
Beviljade medel: 3 100 000 SEK för perioden 2017–2021

Etableringsbidrag

Projekttitel: Bortom Universums Vakuumstabilitet: Toppkvarkar och Higgsbosoner vid LHC
Huvudsökande: Rebeca Gonzalez Suarez
Beviljade medel: 3 600 000 för perioden 2017–2021

Projekttitel: Framtidens lågdimensionella skyrmionmaterial
Huvudsökande: Yasmine Sassa, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 3 400 000 för perioden 2017–2021

Totalt tilldelas Uppsala universitet medel för 66 projekt med en summa på närmare 220 miljoner kronor, vilket är mest av alla svenska lärosäten.

Antalet ansökningar som sammanlagt skickades in från svenska lärosäten var 1 682, varav 325 beviljats medel, vilket innebär en beviljandegrad på 19 procent. Vetenskapsrådet delar totalt ut 1 088 740 000 SEK i projektbidrag och etableringsbidrag för perioden 2017–2021.

Läs mer om Vetenskapsrådets Bidragsbeslut naturvetenskap och teknikvetenskap

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04