Olga Botner tilldelas Rudbeckmedaljen

2017-11-29

Olga Botner, professor i experimentell elementarpartikelfysik vid institutionen för fysik och astronomi tilldelas 2017 års Rudbeckmedalj.

Olga Botner
Olga Botner. Foto: Mikael Wallerstedt.

Uppsala universitets Rudbeckmedalj delas ut ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”. Medaljen instiftades av universitetet den 17 september 2002 med anledning av 300-årsminnet av Olof Rudbeck d.ä.:s död och tilldelas en eller flera personer som utses av rektor efter samråd med ansvariga för vetenskapsområdena.

– Det är väldigt roligt att få denna utmärkelse och glädjande att IceCube kommer i rampljuset på detta sätt!, säger Olga Botner.

Olga Botner tilldelas Rudbeckmedaljen med motiveringen:

Olga Botner har lett forskningen vid IceCube South Pole Neutrino Observatory som 2013 fick utmärkelsen ”Breakthrough of the Year” av Physics World för upptäckten av hög-energetiska kosmiska neutriner. Uppsalas forskargrupp inom det nya forskningsområdet astropartikelfysik startades av Olga Botner och Allan Hallgren på 1990-talet och utvecklade nya metoder för att möjliggöra detektion av neutriner från rymden. Dessa svagt växelverkande partiklar är svårfångade och kräver extremt stora detektorvolymer, vilket ledde till det internationella projekt där en kubikkilometer av sydpolens is försågs med utspridda detektionselement. Denna ”IceCube” har öppnat ett nytt fönster mot universum.

– Astropartikelfysiken är ett nytt område för Uppsala universitet. Uppsalagruppens deltagande i IceCube har garanterat Uppsala universitets synlighet i detta internationella sammanhang. Detta gäller inte minst upptäckten av högenergetiska kosmiska neutriner – ”Breakthrough of the Year 2013” – som publicerades då jag var spokesperson, det vill säga vetenskaplig ledare, för hela IceCubekollaborationen, säger Olga Botner.

2017 års Rudbeckmedaljer delas ut vid vinterpromotionen den 26 januari 2018 och tilldelas även Fred Nyberg, professor emeritus i biologisk beroendeforskning och seniorprofessor vid institutionen för farmaceutisk biovetenskap samt Johan Svedjedal, professor i litteraturvetenskap, särskilt litteratursociologi, vid litteraturvetenskapliga institutionen.

Läs mer om Olga Botner

Läs mer om Rudbeckmedaljen

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04