15 miljoner i bidrag till ny kärnteknik

2017-12-05

Vetenskapsrådet fattade den 5 december 2017 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom ny kärnteknik. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 14 800 000 SEK för perioden 2017-2020 för ett projektbidrag och två etableringsbidrag.

Projektbidrag

Projekttitel: Avancerade material för fjärde generationens kärnreaktorbränsle
Huvudsökande: Sergei Butorin, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 3 600 000 för perioden 2017–2020

Etableringsbidrag

Projekttitel: Bränslediagnostik för kärnbränslen till Generation IV
Huvudsökande: Peter Andersson, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 4 900 000 för perioden 2017–2020

Projekttitel: Mätningar av oberoende fissionsutbyten för nästa generation kärnkraft
Huvudsökande: Andreas Solders, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 3 700 000 för perioden 2017–2020

Totalt skickades 35 ansökningar in från svenska lärosäten, varav 9 beviljades, vilket innebär en beviljandegrad på 26 procent. Vetenskapsrådet delar totalt ut 44.400.000 SEK i projektbidrag och etableringsbidrag inom ny kärnteknik för perioden 2017–2020.

Läs mer om Vetenskapsrådets Bidragsbeslut inom ny kärnteknik

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04