Ny satsning på Big Science Sweden

2017-12-04

Big Science Sweden är ett konsortium som har skapats för att bygga upp Sveriges resurser för att utveckla och leverera teknik till forskningsanläggningar i Europa och ute i världen. Ambitionen är att hjälpa företag att komma i kontakt med forskningsanläggningar och att bygga upp utvecklingssatsningar. Uppsala universitet deltar tillsammans med Teknikföretagen, IUC Syd, RISE, Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet och Region Skåne.

För att stötta samarbetet mellan akademi och industri satsar nu Vinnova, Vetenskapsrådet och Tillväxtverket på Big Science Sweden med 30 miljoner kronor under tre år. Avsikten är också att fortsätta finansieringen under ytterligare sex år.

– Forskare vid svenska lärosäten är engagerade i konstruktion och utveckling av en rad nationella och internationella forskningsanläggningar. Genom Big Science Sweden kompletteras deras expertis och möjligheterna till starkare samverkan mellan industri och forskning ökar, säger Sven Stafström, generaldirektör på Vetenskapsrådet.

Internationella forskningsanläggningar som ESS, MAX IV, CERN, ESO, IceCube och ITER är en global mångmiljardmarknad, men svenska företag är hittills underrepresenterade när det gäller att dra nytta av möjligheterna till affärer och teknikutveckling.

– Med Teknikföretagens, RISE och IUCs nätverk i Sverige och lärosätens nätverk på forskningsanläggningarna har vi bra möjligheter att ta hem högteknologiska projekt och affärer med forskningsanläggningar i hela världen, säger Anna Hall, projektledare för Big Science Sweden.

Läs mer om Big Science Sweden

Läs mer om forskningsinfrastruktur vid Uppsala universitet

Anna Malmberg

Senast uppdaterad: 2023-08-04