Pressmeddelande: Nytt skräddarsytt tekniskt-naturvetenskapligt basår

2018-02-01

Bland dem som kommit till Sverige de senaste åren finns många som studerat i hemlandet, men behöver komplettera svenska och andra ämnen för att kunna söka en svensk universitetsutbildning. I höst startar Uppsala universitet ett skräddarsytt tekniskt-naturvetenskapligt basår med behörighetsgivande svenska för att möta den gruppens behov.

För att möta behovet av behörighetsgivande studier för nyanlända tog universitetet 2016 initiativet till en pilot i form av en uppdragsutbildning i samarbete med Uppsala kommun. Syftet var att erbjuda nyanlända i Uppsala en möjlighet att komplettera de naturvetenskapliga ämnena och samtidigt läsa svenska. Ett samarbete inom universitetet, mellan institutionen för fysik och astronomi och institutionen för nordiska språk, etablerades för att utarbeta innehållet. I december beslutade naturvetenskapliga utbildningsnämnden att ta steget att inrätta en ny inriktning inom det basårsprogram som redan finns vid universitetet och syftar till att komplettera behörighet i naturvetenskapliga ämnen.

– Vi har lärt oss mycket under piloten och tror på idén att kombinera språk, naturvetenskap och en introduktion till universitetsstudier. Vi vill göra något bra för en målgrupp som annars inte har en enkel väg till universitetsstudier och samtidigt bidra till att ge samhället viktig kompetens på arbetsmarknaden, säger Lisa Freyhult, studierektor vid institutionen för fysik och astronomi och engagerad i pilotutbildningen.

Utbildningen vänder sig till personer med utländsk förutbildning som saknar behörighet i svenska. Svenskkunskaper krävs dock och testas vid ett inträdesprov. Efter basåret har studenterna den behörighet som krävs för att söka in på många utbildningar inom teknik och naturvetenskap vid universitetet. Möjligheten finns också att få en reserverad plats för fortsatta studier inom ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet.

Första terminen läser studenterna naturvetenskapliga ämnen (fysik, matematik, kemi) de redan läst i hemlandet, på svenska. Andra terminen går de kurser som kompletterar behörigheten från hemlandet. Parallellt läser de hela året den behörighetsgivande kursen i svenska.

Anneli Waara

Senast uppdaterad: 2023-08-04