30 miljoner till forskning om nya material för effektivare energisystem

2018-02-07

Uppsala universitet tilldelas drygt 30 miljoner kronor från Stiftelsen för Strategisk Forsknings utlysning SSF – Material för energitillämpningar. Bidragsbesluten, där totalt nio forskare från universitet och högskolor i Sverige får dela på närmare 300 miljoner kronor publicerades den 7 februari 2018.

Olle Eriksson vid institutionen för fysik och astronomi tilldelas 30,1 miljoner kronor under en femårsperiod för projektet Magnetiska material för ett hållbart Sverige inom Stiftelsen för Strategisk Forsknings utlysning Material för energitillämpningar.

Målet med projekten som tilldelas medel i utlysningen är att forskarna i samarbete med industrin ska ta fram nya material för att skapa effektivare och mer hållbara energisystem.

– Inom projektet kommer vi syntetisera och karakterisera nya material och utvärdera deras ”gröna” egenskaper. Vi kommer också utveckla våra simuleringsverktyg för att skapa teoretisk förståelse för magnetokaloriska fenomen och vad som är viktigt för en bra permanentmagnet. Detta ger oss möjlighet att kunna utveckla våra idéer vidare om att hitta nya magnetiska material för en grön energiomställning. Främst kanske det innebär att vi kan fortsätta vårt tvärvetenskapliga samarbete med Teknikvetenskaper och Materialkemi inom området, säger Olle Eriksson, huvudsökande för projektet vid institutionen för fysik och astronomi.

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ungefär 600 miljoner kronor om året. SSF är en fri, oberoende aktör inom det offentliga forskningsfinansieringssystemet.

Projektbeskrivning Magnetiska material för ett hållbart Sverige

Läs mer om Stiftelsen för Strategisk Forsknings bidragsbeslut

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04