3,7 miljoner Euro för avbildning av proteiner

2018-04-06

Uppsalaforskarna Carl Caleman och Erik Marklund har i ett europeiskt samarbetsprojekt tilldelats 3,7 miljoner Euro för röntgenavbildning av proteiner.

virusproteiner
Bild: Erik Marklund.

Projektet som går under namnet MS SPIDOC, har som mål att möjliggöra atomär avbildning av virusproteiner vid den nyöppnade röntgenlasern European-XFEL i Hamburg. Experimenten genomförs genom att de virusproteiner man vill avbilda tas från en vattenlösning in i en experimentkammare, där man med hjälp av röntgenlasern vill skapa en bild av de enskilda proteinerna på atomnivå.

– Våra simuleringar har visat att vi kan använda elektriska fält för att manipulera enskilda proteiner när de kommer in i experimentkammaren där de bestrålas med röntgenlasern. Nu kommer vi göra detta experimentellt, säger Carl Caleman, forskare vid institutionen för fysik och astronomi.

Projektet finansieras under en treårsperiod inom ramen för Horizon 2020 och koordineras av Heinrich Pette Institute och European XFEL GmbH i Tyskland. Övriga samarbetsparter är Universität Greifswald, Fasmatech Science and Technology SA, Université Claude Bernard Lyon 1, University of Manchester och MS Vision.

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04