Magnetisering av halvledare med ljus

2018-04-24

En ny metod har tagits fram för att kunna utnyttja plasmonresonanser och ljus för att spinnpolarisera halvledare.

Forskare har under flera år försökt hitta ett sätt för att kunna styra och använda elektronens spinn i halvledare. De vanligaste metoderna har hitintills inneburit dopning av halvledare med magnetiska element såsom järn eller kobolt, men man har nu hittat ett nytt sätt att spinnpolarisera halvledarna.

De nya lovande resultaten presenteras i tidskriften Nature Nanotechnology, där också Vassilios Kapaklis, lektor i materialfysik har skrivit en populärvetenskaplig beskrivning av upptäckten.

Artikelreferens

Penghui Yin, Yi Tan, Hanbing Fang, Manu Hegde & Pavle V. Radovanovic, Plasmon-induced carrier polarization in semiconductor nanocrystals, Nature Nanotechnology, doi: 10.1038/s41565-018-0096-0

Populärvetenskaplig beskrivning

Vassilios Kapaklis, Magnetizing semiconductors with light – Degenerately doped semiconductors can sustain spin-polarized populations of electrons at room temperature, Nature Nanotechnology, doi:10.1038/s41565-018-0119-x

Senast uppdaterad: 2023-08-04