Skolelever kan hjälpa forskare i strålningsprojekt

2018-05-14

Finns det radioaktivt cesium i svensk svamp? Och vad rör det sig i så fall om för mängder? Nu startar Strålande jord, en nationell kartläggning av svampars radioaktivitet, där Sveriges högstadieelever bjuds in till att delta.

– Tanken är att eleverna ska få lära sig mer om strålning samtidigt som de är med och bidrar till riktig forskning, säger Cecilia Gustavsson, universitetslektor vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet och en av de deltagande forskarna i Strålande jord.

Strålande jord har utformats vid Uppsala universitet i samarbete med Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Projektet riktar sig i första hand till högstadieelever runtom i Sverige.

I projektet ska eleverna plocka och identifiera svampar, ta jordprover och samla in djurspillning. Under hösten skickas sedan proverna in till Uppsala universitet där Cesium-137-mätningar kommer att göras.

– Svampar är goda miljöindikatorer som agerar nedbrytare i naturen och de spelar även en viktig roll i näringskedjan då djur som rådjur och vildsvin gärna äter dem. Det är därför intressant att även testa spillning och den jord som svampen lever i, säger Cecilia Gustavsson.

Hon hoppas att projektet ska öka elevers intresse och kunskaper om naturvetenskapliga processer och bidra till forskningen.

– Elevernas inrapportering kommer att vara värdefull och till stor nytta för vår forskning liksom för övriga samhället.

Bakgrunden till Strålande jord är kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. Efter olyckan genomförde svenska myndigheter radioaktivitetsmätningar med flygplan eftersom hela Sverige behövde kartläggas. Framför allt mättes förekomsten av Cesium-137 som har en halveringstid på cirka 30 år.

– Nu när det gått drygt 30 år sedan olyckan vill vi göra nya mätningar och se om fördelningen ser lika ut idag som precis efter olyckan. Även senare mätningar finns att jämföra med, men de flesta resultaten är sedan innan 2002, så vi kan se att det finns ett stort behov och intresse för nya mätningar, säger Cecilia Gustavsson.

Anmälan till Strålande jord öppnar torsdag 17 maj klockan 12, först till kvarn tillämpas.

Om de deltagande forskarna:
Cecilia Gustavsson är universitetslektor i tillämpad kärnfysik vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet. Hennes forskning handlar om kärnreaktioner och hur kärnfysik kan omsättas i tillämpningar. Hon är intresserad av undervisning och utbildning och har titeln excellent lärare vid fakulteten. I projektet deltar även Mattias Lantz och Erik Andersson-Sundén från samma avdelning, Marek Jacewicz och Volker Ziemann från FREIA-laboratoriet vid Uppsala universitet, Abigail Barker vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet, liksom Karl Lundén från Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi vid Sveriges lantbruksuniversitet.

Läs mer:
Massexperimentet Strålande jord

137Cs in fungal sporocarps in relation to vegetation in a bog, pine swamp and forest along a transect

Strålsäkerhetsmyndighetens Cesiumdatabas

Elin Eriksson

Senast uppdaterad: 2023-08-04