Oliver Schlotterer tilldelas ERC Starting Grant

2018-07-27

Oliver Schlotterer har tilldelats ERC Starting Grant för 2018 från Europeiska forskningsrådet. Han är för närvarande verksam vid Max Planck Institute for Gravitational Physics, Potsdam, Tyskland och kommer att flytta sin verksamhet till institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet i samband med ERC-anslaget.

Oliver Schlotterer tilldelas ERC Starting Grants för projektet UNISCAMP, The unity of scattering amplitudes: gauge theory, gravity, strings and number theory”.

Av årets totalt 3170 ansökningarna beviljades över 400 projektanslag på upp till 1,5 miljoner euro till forskare i 22 länder. ERC Starting Grants delas ut inom områdena: Life Sciences, Physical Sciences and Engineering och Social Sciences and Humanities.

Totalt beviljades 403 forskningsprojekt medel 603 miljoner euro, varav fyra av 17 projekt vid svenska lärosäten går till forskare som kommer att vara verksamma vid Uppsala universitet. De övriga tre forskarna som har tilldelats 2018 års Starting Grant vid Uppsala universitet är:

Tove Fall, institutionen för medicinska vetenskaper, för projektet GUTSY, The gut microbiota and its systemic effects on metabolism and atherosclerotic disease.

Oskar Karlsson, institutionen för farmaceutisk biovetenskap, för projektet PATER, Paternal Epigenetic Inheritance: A man’s life experiences may impact health of his unborn children and grandchildren.

Sanna Koskiniemi, institutionen för cell- och molekylärbiologi för projektet Growth regulation (The wide-spread bacterial toxin delivery systems and their role in multicellularity)

Om ERC
Det europeiska forskningsrådet, ERC, etablerades 2007 och är den första europeiska anslagsgivaren för excellenta forskare i Europa. Varje år väljer man ut, och delar ut bidrag till, de allra bästa och kreativa forskarna från hela världen. ERC delar ut fyra typer av bidrag: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants och Synergy Grants.

Läs mer om 2018 års ERC Starting Grants

Läs mer om tidigare ERC Starting Grants vid institutionen för fysik och astronomi

Senast uppdaterad: 2023-08-04