Björkénska priset till Joseph Minahan och Maria Strömme

2018-09-26

Joseph Minahan, professor i teoretisk fysik, har tillsammans med Maria Strömme, professor i nanoteknologi, utsetts till mottagare av Björkénska priset, Uppsala universitets finaste vetenskapliga pris.

Joseph Minahan
Joseph Minahan är professor i teoretisk fysik.
Foto: Linda Koffmar

Joseph Minahan utvecklar teorier som beskriver naturens mest fundamentala växelverkan, nämligen samspelet mellan elementarpartiklarna. Han arbetar inom strängteori och kvantfältteori, och speciellt använder han teoretiska redskap som integrabilitet och lokalisering, samt antagandet om supersymmetri. Därigenom kan teorierna förenklas så att man kan hitta exakta lösningar på ekvationerna. Dessa resultat kan sedan användas för att utveckla realistiska teorier som beskriver vår icke-supersymmetriska värld.

Hans tidiga genombrott 2003 skapade ett helt nytt forskningsfält, inom vilket hans forskargrupp är ledande. Joseph Minahan har starkt bidragit till att ge Uppsala universitet en ledande roll inom detta fascinerande fält.

Maria Strömme
Maria Strömme är professor i nanoteknologi.
Foto: Mikael Wallerstedt

Maria Strömme har under lång tid befunnit sig i forskningsfronten inom nanoteknologi, funktionella material och dess tillämpningar. Hon har byggt upp och förestår idag en internationellt ledande forskningsmiljö med inriktning mot att skapa avancerade material för flera livsvetenskapliga och energirelaterade applikationer. Detta med stor emfas kring materialsyntesens miljöaspekter.

Strömme utmärker sig som forskare och forskningsledare särskilt för sin förmåga att obehindrat röra sig mellan grundforskningens fokusering på fundamentala principer och ingenjörsvetenskapernas strävan mot tillämpning. Denna säregna kombination av kreativa förmågor har resulterat i vetenskapliga genombrott inom flera globalt viktiga samhällsområden som t.ex. medicin och energi.

Maria Strömme och hennes forskargrupp bidrar starkt till att Sverige fortsätter att vara en ledande kunskapsnation inom den tekniska såväl som den naturvetenskapliga forskningen.

Björkénska priset är ett av Uppsala universitets största vetenskapliga pris för framstående forskning. Det delades ut första gången 1902. Prissumman är i år ca 160.000 kr per pristagare. Priset delas ut vid vinterpromotionen i januari.

---

Läs mer:

Björkénska priset – fakta och tidigare pristagare

Linda Koffmar

Senast uppdaterad: 2023-08-04