Benzeliusbelöningar till Li Caldeira Balkeståhl och Iulia Brumboiu

2018-09-04

Iulia Brumboiu vid avdelningen för materialteori och Li Caldeira Balkeståhl vid avdelningen för tillämpad kärnfysik tilldelades den 4 september 2018 Benzeliusbelöningar från Kungl. Vetenskaps-Societeten vid en ceremoni i Museum Gustavianum i Uppsala.

Iulia Brumboiu, som för närvarande är postdoktor vid KAIST, Daejeon i Sydkorea tilldelades priset ”för hennes arbete med kvantfysikaliska beräkningar av elektroniska och magnetiska egenskaper hos stora organiska molekyler med fotovoltaiska tillämpningar och spinntronik”.

Li Caldeira Balkeståhl, som för närvarande är postdoktor vid institutionen för fysik och astronomi där hon forskar om multivariata metoder för analys av använt kärnbränsle, tilldelades priset ”för hennes arbete med fördelningen av etamesonens sönderfall till tre pi-mesoner, med oöverträffad statistik”.

Det arbete Li Caldeira Balkeståhl tilldelades Benzeliusbelöningen för handlar om den mest precisa mätningen av eta-mesonens sönderfall till tre laddade pi-mesoner, en mätning som tillsammans med avancerade teoretiska beräkningar sätter gränser på de lätta kvarkarnas massor och presenterades i hennes doktorsavhandling ”Measurement of the Dalitz Plot Distribution for η→π+π−π0 with KLOE”.

– Det är väldigt roligt att få ett pris, ett erkännande på att en har gjort ett bra jobb. Och det är extra bra med lite uppmuntrande de gånger när forskningen går trögt, säger Li Caldeira Balkeståhl.

Läs mer om Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04