3,4 miljoner till projekt inom neutronspridning

2018-11-01

Vetenskapsrådet fattade den 1 november 2018 beslut om projektbidrag inom neutronspridning, där institutionen för fysik och astronomi tilldelas 3 400 000 SEK för perioden 2019-2022.

Totalt beviljade Vetenskapsrådet 40 miljoner kronor för nio projekt inom neutronspridning för perioden 2019-2022. Gunnar Pálsson, vid avdelningen för materialfysik vid institutionen för fysik och astronomi är ett av två projekt som tilldelas medel vid Uppsala universitet.

Projekttitel: Anpassning av vätetransporthastigheter i amorfa metaller: från ultra-snabba till ultra-tröga
Huvudsökande: Gunnar Pálsson, avdelningen för materialfysik
Beviljade medel: 3 400 000 SEK under fyra år

Även Martin Sahlberg, vid institutionen för kemi – Ångström tilldelades medel.

Läs mer om Vetenskapsrådets Projektbidrag inom neutronspridning

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04