18,5 miljoner från Vetenskapsrådet för tillgängliggörande av infrastruktur

2018-11-09

Vetenskapsrådet har fattat beslut om vilka som beviljats bidrag inom utlysningen tillgängliggörande av infrastruktur. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 18 500 000 SEK för två projekt under en fyraårsperiod.

Av de 35 ansökningar som kom in till Vetenskapsrådet beviljades nio ansökningar totalt 76 miljoner kronor. De projekt vid Uppsala universitet som beviljats medel är:

Projekttitel: Utveckling av ny supraledande kabelutrustning som krävs för uppgraderingen av CERNs Large Hadron Collider (HL-LHC)
Huvudsökande: Tord Ekelöf, FREIA
Beviljade medel: 10 000 000 SEK för perioden 2018-2021

​Projekttitel: Energimaterialstudier vid MAX IV – Utveckling av Solceller och Batterier
Huvudsökande: Håkan Rensmo, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 8 500 000 SEK för perioden 2019-2022

Bidragen fördelas till verksamhet som underlättar och ökar näringslivets och den offentliga sektorns användning av forskningsinfrastrukturerna SciLifeLab, Max IV och ESS. Bidragen ska också främja svensk medverkan vid utveckling och uppgradering av forskningsinfrastrukturer av stort strategiskt värde för svenska forskare och svenskt näringsliv.

Läs mer om Vetenskapsrådets bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04