Fyra forskare får bidrag för strategisk mobilitet

2018-12-20

Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, finansierar programmet Strategisk Mobilitet, som främjar ökad personrörlighet mellan akademi och näringsliv. I år beviljades fyra bidrag till projekt vid Uppsala universitet, som handlar om diabetes, modellering, dataanalys och batterier.

Programmet Strategisk Mobilitet förenklar för forskare från industrin eller akademin att arbeta hos den andra parten under en period genom att finansiera lönekostnaden för den som byter. Tanken är att nya forskningsrön ska nå ut i samhället tidigare och kompetens från olika områden komma till sin fulla nytta.

Varje år avsätter SSF ungefär 15 miljoner kronor till detta. I år sökte 24 personer och 14 bidrag beviljades, varav fyra vid Uppsala universitet.

Dessa fyra projekt fick bidrag:

Nikhil Gandasi; 864 224 kr, Defekter i diabetes: Identifiering och behandling, institutionen för medicinsk cellbiologi, Uppsala universitet – Mercodia AB.

Oscar Grånäs; 639 530 kr, Multiskalmodellering för optimering av transformatorer, institutionen för fysik och astronomi, Uppsala universitet – ABB Corporate Research.

David Sumpter; 1 445 864 kr, Avancerad dataanalys inom fotboll, matematiska institutionen, Uppsala universitet – Hammarby fotbollsklubb.

Mikael Unge; 821 000 kr, Läckströmmar i batterier med fast elektrolyt, ABB Corporate Research – Uppsala universitet.

Annica Hulth

Senast uppdaterad: 2023-08-04