Ny utbildning i kärnkraftteknik

2019-02-01

Till hösten startar ett nytt högskoleingenjörsprogram inriktat på kärnkraft vid Uppsala universitet.

Uppsala universitet har tecknat ett avtal med Forsmark och Ringhals för en ny högskoleingenjörsutbildning i kärnkraftteknik. Finansieringen riktas specifikt till institutionen för fysik och astronomi och ska huvudsakligen användas för kostnader som rör den undervisande personalen, inklusive kompetenshöjning genom forskning vid institutionens avdelning för tillämpad kärnfysik. Institutionen tar genom avtalet ansvar för uppdragets genomförande samt utbildningens innehåll.

– Det här stödet betyder att Uppsala universitet och svensk industri i samarbete skapar förutsättningar för det stora behov av högskoleingenjörer som en säker och effektiv kärnkraftsdrift behöver även i framtiden. Med det kompetensstöd som också finns med i bilden kan vi från akademins sida se till att utbildningen ligger i forskningens absoluta framkant, säger Ane Håkansson, professor vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet.

Ane Håkansson tror att det kommer att finnas en god efterfrågan för utbildningen bland studenterna.

– Mitt intryck är ungdomarna i dag har uppmärksammat IPCC:s (FN:s klimatpanel) och andra forskares slutsatser att kärnkraften måste bli en väsentlig del av världens elförsörjning för att klimatmålet ska kunna uppfyllas. Många ingenjörsstudenter vittnar också om att kärnkraftteknik är mycket intressant att jobba med men att man ändå tvekat att välja kärnkraft som sin specialitet. Detta är nu på väg att helt ändras och vi ser ett uppsving i intresset, säger Ane Håkansson.

Utbildningen har första antagning hösten 2019. Examensbenämningen är ”Högskoleingenjör i kärnkraftteknik”.

---

Läs mer om Högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftteknik.

Senast uppdaterad: 2023-08-04