Tord Johansson tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen i guld

2019-03-12

Tord Johansson, kärnfysik, är en av fem medarbetare vid Uppsala universitet som tilldelas Gustaf Adolfsmedaljen i guld för betydelsefulla insatser.

Professor Tord Johansson belönas för sin forskning inom kärnfysik och för sina omfattande och långvariga ledningsuppdrag inom universitetet, bland annat som prefekt och sektionsdekanus, samt sina insatser i ledningen för flera stora nationella och internationella forskningssamarbeten.

Den äldre Gustaf Adolf-medaljen kallas också Hedlinger-medaljen efter gravören Johann Carl Hedlinger. Medaljen delas ut, antingen i guld eller silver, till den som varit dekan under mycket lång tid, till en prefekt som initierat och förestått särskilt betydelsefull verksamhet och till personer som genomfört mycket betydelsefull utrednings- och liknande arbete av stor omfattning eller varaktighet.

Läs mer om 2019 års Gustaf Adolfsmedaljer

Senast uppdaterad: 2023-08-04