Fyra Uppsalaforskare får pris av Göran Gustafssons stiftelse

2019-05-04

Den 3 maj var det högtidlig prisutdelning av Göran Gustafssonpriset till unga forskare vid Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan (KTH) på Nationalmuseum i Stockholm. Göran Gustafssons Stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och KTH delar ut sammanlagt 14 miljoner kronor till unga forskare inom teknisk fysik och medicin. Bland 2019 års nya pristagare finns fyra Uppsalaforskare.

Gustafssonpriset till unga forskare utgörs från och med 2019 av ett forskningsbidrag på sammanlagt 2,75 miljoner kronor under tre år – det så kallade Stora Gustafssonpriset.

Varje år delas dessutom ett antal mindre pris ut – det så kallade Lilla Gustafssonpriset. Detta pris består från och med 2019 av ett engångsbelopp för forskning på 0,75 miljoner kronor.

Två Uppsalaforskare får Stora Gustafssonpriset

Teknisk fysik:

  • Marina FreitagMarina Freitag, forskarassistent vid institutionen för kemi – Ångström, Fysikalisk kemi. Marina Freitag forskar om nya solcellsmaterial som kan massproduceras enkelt och kostnadseffektivt. Det finns en handfull konkurrerande solcellstekniker som är enklare att tillverka än kiselbaserade solceller, men dessa är beroende av råvaror som är dyrare och inte når samma effektivitet som kisel. En ny tredje generation, så kallade hybridsolceller, är baserade på billiga och tillgängliga råvaror och har potential för mycket högre effektivitet.

Medicin:

  • Jonathan CedernaesJonathan Cedernaes, forskare vid institutionen för neurovetenskap. Jonathan Cedernaes forskning är inriktad på dygnsrytmer och sömn i relation till människans ämnesomsättning. Idag är det en stor andel av befolkningen som antingen utför skiftarbete eller sover för lite eller på oregelbundna tider. Att på längre sikt störa dygnsrytmen och sömnen ökar risken för bland annat hjärtkärlsjukdomar, ofördelaktig viktuppgång och typ 2-diabetes. Förhoppningen är att i slutändan även kunna finna molekylära mål mot negativa effekter av störd dygnsrytm, som exempelvis kan användas hos dem som behöver utföra skiftarbete.

Två Uppsalaforskare får Lilla Gustafssonpriset

Teknisk fysik:

  • Pablo Maldonado, forskare vid institutionen för fysik och astronomi. Pablo Maldonados forskning täcker ett brett spann av frågor inom materialvetenskap och fasta tillståndets fysik, till exempel teori för ultrasnabb magnetism, mång-kroppars atomfysik, supraledning och topologiska system.

Medicin:

  • Xingqi Chen, biträdande universitetslektor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi. Som doktorand och postdok har Xingqi Chen fokuserat på utveckling av encellsteknik för medicinsk forskning och har utvecklat tekniken vidare för att förstå cell-heterogeniteter. Forskningsfokus för hans team är att använda dessa nyutvecklade encellsteknologier för att förstå processer under cellutveckling och kopplingen till mänsklig sjukdom.

Fakta

Göran Gustafssons Stiftelse för främjande av vetenskaplig forskning vid Uppsala universitet och Kungl. Tekniska högskolan (UU/KTH) tillkom år 1986, genom en donation av Göran Gustafsson. Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja grundforskning inom teknisk fysik och medicin samt är inriktad mot yngre forskare.

Anna Malmberg

Senast uppdaterad: 2023-08-04