Pressmeddelande: Nu närmar sig Kosmos och Matematiken

2019-06-18

Hallå där! Georgios Dimitroglou Rizell vid Matematiska institutionen och en av arrangörerna av den internationella String Math-konferensen i Universitetshuset i Uppsala den 1 - 5 juli. Den 6 juli hålls de publika föreläsningarna Kosmos och Matematiken med fysikern Cumrun Vafa och matematikern Edward Frenkel.

Ulf Danielsson med glasstrut
Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik, ger en försmak av de publika föreläsningarna Kosmos och Matematiken den 6 juli – se filmlänk längst ner i artikeln.
Foto/bild: Marie Chajara Svensson

Vad är syftet med konferensen?

Georgios Dimitroglou Rizell
Georgios Dimitroglou Rizell.

– String Math är en internationell konferens som roterar bland universitet från hela världen.

I år arrangeras den i Uppsala genom ett samarbete mellan avdelningen för teoretisk fysik samt matematiska institutionen. Det är den största konferensen som behandlar ämnet strängteori, som är intressant både från ett fysikaliskt och ett matematiskt perspektiv. Denna konferens är ett viktigt forum där forskare från båda sidor kan mötas och lära sig om den senaste utvecklingen inom ämnet.

Varför håller ni publika föreläsningar den 6 juli?

– Många världsledande forskare inom fältet kommer att befinna sig i Uppsala under veckan, och vissa av dom är även kända för att ge intressanta populärvetenskapliga föreläsningar till en allmän publik. Vi har valt ut en fysiker, Cumrun Vafa, och en matematiker, Edward Frenkel, som båda brukar vara speciellt uppskattade. Edward Frenkel har till och med skrivit en populärvetenskaplig bok om matematik som fått mycket uppmärksamhet.

Vad hoppas ni att allmänheten ska ta med sig från föreläsningarna?

– Vi hoppas att allmänheten kan få en inblick i det vackra i matematiken, trots dess komplexitet, samt frågan vad den har att säga oss om vårt universum. Många är säkert ytligt bekanta med strängteori, eftersom denna teori är tacksam att popularisera. Men få personer utanför vetenskapen vet om att strängteori bygger på ett spännande samspel mellan dagens spetsforskning inom både matematik och fysik.

Läs mer:
Kända forskare föreläser om kosmos och matematik

Se film:
Strängmatte med Ulf Danielsson

Anneli Björkman

Senast uppdaterad: 2023-08-04