Strängmatte med Ulf Danielsson

2019-06-19

Ulf Danielsson berättar hur strängteori och matematik hänger ihop bl.a. med hjälp av en glasstrut.

Senast uppdaterad: 2022-11-10