Samarbete om beräkningsfysik

2019-06-19

Den 19 juni hölls ett möte på Ångströmlaboratoriet inom U4-nätverket, som är ett samarbetsprojekt inom utbildning och forskning som sker mellan Ghent University i Belgien, University of Groningen i Nederländerna, University of Göttingen i Tyskland och Uppsala universitet.

Mötet var en del av ett gemensamt initiativ för få ett tydligare inslag av beräkningsfysik i kandidatprogrammen i fysik för att stärka dessa program. Inom projektet vill man nu involvera fler personer i arbetet. De som är intresserade av initiativet eller vill hålla sig informerade är välkomna att kontakta Anders Bergman på avdelningen för materialteori på anders.bergman@physics.uu.se.

Senast uppdaterad: 2023-08-04