Magnetiseringsvågor i artificiella magnetiska jätteatomer

2019-06-25

Uppsalaforskaren Agne Ciuciulkaite vid institutionen för fysik och astronomi har genom experiment kommit fram till hur riktningen på ett yttre magnetiskt fält och temperaturen i en järn-palladium-legering påverkar materialets inre egenskaper.

Nanodiskar och externt magnetfält
Bild: Agne Ciuciulkaite

I experimenten har Agne Ciuciulkaite studerat den så kallade kollektiva magnetiseringsdynamiken, vilket innebär att hon har undersökt hur nanostora magnetiska järn-palladiumdiskar arrangerade i ett kvadratisk gitter påverkas när temperaturen och riktningen på ett yttre magnetiskt fält ändras. På grund av det korta avståndet mellan nanodiskarna, interagerar de med varandra och man får en vågutbredning mellan diskarna, så kallade magnetiseringsoscillationer.

Kunskapen om hur interaktionen i den här typen av artificiella nanomönstrade strukturer kan designas och styras utifrån gittrets geometri kan ge möjlighet att skapa nya skräddarsydda dynamiska och magnetiska material, så kallade magnoniska metamaterial, med anpassad magnetiseringsdynamik.

Upptäckten är ett steg på vägen i förståelsen för att kunna använda sig av så kallade magnoniska material istället för halvledarmaterial i framtida teknikutveckling för till exempel smartphones och datorer. Detta kan leda till nya kretskomponenter, som jämfört med dagens elektronik, har extremt låga energiförluster och högre och snabbare beräkningskapacitet.

Artikelreferens

A. Ciuciulkaite et al, Collective magnetization dynamics in nanoarrays of thin FePd disks, Phys. Rev. B 99, 184415

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04