Elin Bergeås Kuutmann ny universitetslektor

2019-02-01

Den 1 februari 2019 befordrades Elin Bergeås Kuutmann till universitetslektor.

Elin Bergeås Kuutmann har varit biträdande universitetslektor i elementarpartikelfysik vid Uppsala universitet sedan 2014 och arbetade innan dess som postdoktor på Humboldt-universitetet i Berlin.

Hennes forskning handlar just nu om att förstå Higgs-bosonen, varför den har så låg massa och om det är en elementarpartikel eller i själva verket en sammansatt partikel.

Elin Bergeås Kuutman är medsökande i projektet ”Solving the Higgs fine-tuning problem with top partners” som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse med 35 MSEK över 5 år. Inom projektet bidrar Elin Bergeås Kuutmann med att söka efter signaturer som skulle kunna tyda på en sammansatt Higgs-boson (vektorlika kvarkar) med hjälp av data från ATLAS-detektorn på CERN, samt att nära samarbeta med teoretiker för att förstå hur sådana här modeller skulle kunna se ut.

Elin Bergeås Kuutmann är också ledamot i institutionsstyrelsen och undervisar på kurserna Elektromagnetism 1 som ges i åk 2 för ES och W, samt Partikelfysik som ges för kandfys åk 3 och F åk 4. Under 2019 har hon också beviljats medel ur Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens universitetspedagogiska förnyelsefond (TUFF) för att utveckla elektromagnetismkursen.

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04