ERC Starting Grant till Karin Lind

2019-09-04

Karin Lind, astronomi och rymdfysik, tilldelas ERC Starting Grant för 2019 för projektet "Multi-dimensional analysis of the metal-poor Galaxy" med totalt 2,5 miljoner euro under fem år.

Vid Uppsala universitet tilldelas även David Wheatcroft, institutionen för ekologi och genetik, ERC Starting Grant och de får tillsammans med 406 andra forskare från 24 länder inom EU dela på totalt 621 miljoner euro.

Utlysningen av ERC Starting Grant vänder sig till forskare som är i början av sin karriär (2-7 år efter avlagd doktorsexamen) och vill etablera sig som forskningsledare i Europa. Bidragen inom ERC Starting Grant är en del av EU’ Research and Innovation programme, Horizon 2020.

Det europeiska forskningsrådet, ERC, etablerades 2007 och är den första europeiska anslagsgivaren för excellenta forskare i Europa. Varje år väljer man ut, och delar ut bidrag till, de allra bästa och kreativa forskarna från hela världen. ERC delar ut fyra typer av bidrag: Starting Grants, Consolidator Grants, Advanced Grants och Synergy Grants. ERC Starting Grants delas ut inom områdena: Life Sciences, Physical Sciences and Engineering och Social Sciences and Humanities.

Senast uppdaterad: 2023-08-04