Vassilios Kapaklis tilldelas Thuréuspriset

2019-09-03

Vassilios Kapaklis, materialfysik, tilldelades den 3 september 2019 Thuréus-priset. Han tilldelas priset för sina undersökningar av artificiella magnetiska strukturer.

Thuréus-priset delas ut till fyra framstående Uppsalaforskare av Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala och priset delades ut vid en ceremoni i Universitetshuset den 3 september 2019.

Thuréus-priserna har sitt ursprung i en donation av framlidna läkaren och Uppsalastudenten Sven Thuréus, genom bildandet av Lilly och Sven Thuréus fond för Natur och Kultur.

Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala grundades 1710 och är Sveriges äldsta vetenskapsakademi. Det är en fortfarande aktiv och engagerad akademi som bland annat stödjer svensk forskning av högsta kvalitet genom att dela ut priser och belöningar till förtjänta forskare.

Senast uppdaterad: 2023-08-04