Pressmeddelande: Elektroniska övergångar under högt tryck kan leda till högtemperatursupraledning i väte

2019-09-25

Ett internationellt experimentellt forskningsteam lett av professor Ho-Kwang Mao och doktor Cheng Ji från HPSTAR, Kina och ett teoretiskt team lett av professor Rajeev Ahuja, Uppsala universitet, har använt både experimentell och teoretisk forskning för att förstå strukturella fasövergångar under högt tryck i väte vilket kan ge upphov till metallisering och kan till och med resultera i supraledning.

Artikeln publicerades den 25 september 2019 i Nature

Senast uppdaterad: 2023-08-04