Projekt inom Dynamik i kvantmateria tilldelas 28 milj

2019-10-01

Institutionen för fysik och astronomi var medsökande till projektet Dynamic Quantum Matter som tilldelades 28 milj kronor under fem år från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2019.

Projekt: ”Dynamic Quantum Matter”
Beviljat anslag: 28 000 000 kronor för ett femårigt projekt
Huvudsökande: professor Alexander Balatsky, Stockholms universitet
Medsökande: Annica Black-Schaffer, Emil Bergholtz (SU), Jens Bardarson (KTH), Stefano Bonetti (SU)

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är Sveriges största privata forskningsfinansiär och totalt beviljade stiftelsen 640 miljoner kronor i projektanslag för 2019 till 20 forskningsprojekt. De projekt som tilldelas medel från stiftelsen bedöms hålla högsta internationella klass inom grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap, samt för tvärvetenskapliga projekt. De projekt som är aktuella för medel från stiftelsen ska också kunna leda till framtida vetenskapliga genombrott. Bedömningen av projekten görs enligt ett strikt peer reviewförfarande, där ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område.

Läs mer om Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses projektanslag 2019

Projektbeskrivning Dynamik i kvantmateria

Senast uppdaterad: 2023-08-04