41 miljoner i projekt- och etableringsbidrag från Vetenskapsrådet

2019-10-31

Vetenskapsrådet fattade den 31 oktober 2019 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 40 840 000 SEK för perioden 2020-2023 för totalt nio projektbidrag och tre etableringsbidrag. Projekten kommer att inledas under 2020.

De projekt som tilldelas medel är:

Projektbidrag

Projekttitel: Spridningsamplituder för AdS-rummet
Huvudsökande: Marco Chiodaroli, avdelningen för teoretisk fysik
Beviljade medel: 3 350 000 SEK för perioden 2020-2023

Projekttitel: De svagas betydelse
Huvudsökande: Björgvin Hjörvarsson, avdelningen för materialfysik
Beviljade medel: 3 200 000 SEK för perioden 2020-2023

Projekttitel: Globala 3D-modeller av röda jättestjärnor och superjättar med stjärnvindar
Huvudsökande: Susanne Höfner, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Beviljade medel: 3 825 000 SEK för perioden 2020-2023

Projekttitel: Magneto-optiska metaytor
Huvudsökande: Vassilios Kapaklis, avdelningen för materialfysik
Beviljade medel: 3 400 000 SEK för perioden 2020-2023

Projekttitel: Stjärnors magnetiska aktivitet: en nyckelfaktor för jordlika exoplaneters evolution, atmosfär och beboelighet
Huvudsökande: Oleg Kochukhov, avdelningen för astronomi och rymdfysik
Beviljade medel: 3 255 000 SEK för perioden 2020-2023

Projekttitel: Femtovetenskap: Nucleonens elektromagnetiska struktur
Huvudsökande: Stefan Leupold, avdelningen för kärnfysik
Beviljade medel: 3 525 000 SEK för perioden 2020-2023

Projekttitel: Hyperonsönderfall inom BESIII och PANDA-experimenten – sällsamma nycklar till fundamentala krafter och symmetrier
Huvudsökande: Karin Schönning, avdelningen för kärnfysik
Beviljade medel: 3 825 000 SEK för perioden 2020-2023

Projekttitel: FIXED: Flourescens Icke-koherent eXtrem röntgenstrålning Emission och Diffraktion för bestämning av proteinstrukturer
Huvudsökande: Nicusor Timneanu, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 3 200 000 SEK för perioden 2020-2023

Projekttitel: Omvandling av starka bindningar: Orbitalspecifik X-ray spektroskopi kommer besvara hur
Huvudsökande: Philippe Wernet, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 2 960 000 SEK för perioden 2020-2023

Etableringsbidrag

Projekttitel: Koherent kontroll av materialens tillstånd
Huvudsökande: Oscar Grånäs, avdelningen för materialteori
Beviljade medel: 3 000 000 SEK för perioden 2020-2023

Projekttitel: 2D magneter för spintroniska och magnoniska applikationer
Huvudsökande: Yaroslav Kvashnin, avdelningen för materialteori
Beviljade medel: 4 000 000 SEK för perioden 2020-2023

Projekttitel: Neutriner från supernovor i IceCube och Hyper-Kamiokande
Huvudsökande: Erin O'Sullivan, avdelningen för högenergifysik
Beviljade medel: 3 300 000 SEK för perioden 2020-2023

Läs mer om Vetenskapsrådets bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2019-2023

Senast uppdaterad: 2023-08-04