5,6 milj till forskning inom ny kärnteknik från Vetenskapsrådet

2019-10-31

Vetenskapsrådet fattade den 31 oktober 2019 beslut om projektbidrag och etableringsbidrag inom ny kärnteknik. Institutionen för fysik och astronomi tilldelas 5 600 000 SEK för perioden 2019-2022 för ett projektbidrag och ett etableringsbidrag.

De projekt som tilldelas medel är:

Projektbidrag

Projekttitel: Kärnämneskontroll och verifiering av kärnbränsle i MYRRHA
Huvudsökande: Sophie Grape, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 2 400 000 SEK för perioden 2019-2020

Etableringsbidrag

Projekttitel: Exakta fissionsutbyten för framtida nukleära energisystem
Huvudsökande: Ali Al-Adili, avdelningen för tillämpad kärnfysik
Beviljade medel: 3 200 000 SEK för perioden 2019-2022

Läs mer om Vetenskapsrådet bidrag inom ny kärnteknik för perioden 2019-2022

Senast uppdaterad: 2023-08-04