Nobelpristagare i fysik med nära band till Uppsala universitet

2019-11-11

Årets Nobelpristagare i fysik, Michel Mayor och Didier Queloz, har i ett kvarts sekel bedrivit nära samverkan med Uppsala universitet. Nästa samarbete är redan i startblocken, och i december gästar Mayor vår stad i samband med Nobelfestligheterna.

Bengt Gustafsson, Michel Mayor och Nikolai Piskunov
Fr.v.: Bengt Gustafsson, Michel Mayor och Nikolai Piskunov i Uppsala universitetshus.

Tjugofyra år efter att Michel Mayor och hans dåvarande doktorand Didier Queloz gjorde den första upptäckten av en exoplanet belönades de – tillsammans med James Peebles – med 2019 års Nobelpris i fysik. I samband med Nobelfestligheterna i december deltar Mayor i det traditionsenliga besöket vid Uppsala universitet där han bland annat ger en öppen föreläsning.

– Vi vill varmt rekommendera alla som har möjlighet att ta del av föreläsningen. De besitter en fantastisk förmåga att tillgängliggöra astronomin och den djupa fysiken, konstaterar Nikolai Piskunov och Eric Stempels, forskare i astronomi och rymdfysik vid Uppsala universitet.

Utmanade alla föreställningar

Eric Stempels
Eric Stempels, Uppsala universitet.

Både Nikolai och Eric har på nära håll följt betydelsen av Mayors och Queloz banbrytande upptäckt. Nikolai mötte de två bara dagar innan de offentliggjorde sina resultat, men kunde på grund av en professorsintervju vid Uppsala universitet inte närvara vid den sedermera historiska presentationen i Italien. Eric som då studerade i Nederländerna minns tydligt hur hela astronomiavdelningen över en natt började prata exoplaneter.

– Det orsakade ett totalt paradigmskifte inom hela fältet. Fram till dess hade allt sökande varit fruktlöst och många resonerade kring vad det skulle innebära om universum faktiskt inte innehöll planeter utanför vårt eget solsystem. Så presenterade de 51 Pegasi b, ett gasklot jämförbart med Jupiter i bana kring en solliknande stjärna, och det bara femtio ljusår från jorden. Det utmanade ju alla våra existerande föreställningar!

Nya samarbeten väntar

Michel Mayor och Didier Queloz har redan gästat Uppsala universitet vid flera tillfällen. Inför skapandet av det spektroskop som möjliggjorde 1995 års stora upptäckt samverkade de nära Bengt Gustafsson, välkänd uppsaliensisk professor i astronomi. 2007 återvände Michel Mayor till vår stad för att utnämnas till hedersdoktor i universitetsaulan, och tillsammans med bland andra Didier Queloz förbereder Nikolai och Eric just nu det europeiska samarbetet The Terra Hunting Experiment.

– Med start 2021 ska vi studera planeters omloppsbanor kring ett fyrtiotal mindre stjärnor inom vårt relativa närområde. Projektet kommer att pågå i tio år i syfte att tillföra viktig information i sökandet efter himlakroppar med egenskaper liknande vår egen jord. Vår förhoppning är att samla hela konsortiet i Uppsala någon gång nästkommande år, berättar Nikolai Piskunov.

Ny teknik ska hitta tecken på utomjordiskt liv

Redan i vinter hoppas emellertid Nikolai, Eric och flera andra forskare vid Uppsala universitet flytta fram gränserna för vår kunskap om rymden. Tillsammans med vetenskapsmän i Tyskland har de konstruerat CRIRES+, en nyskapande teknik som genom att arbeta i det infraröda området möjliggör studier av planeters atmosfärer i andra stjärnsystem.

– Instrumentet är klart för montering i Chile, men landets politiska instabilitet har stoppat processen. I nuläget avvaktar vi utvecklingen, men vår ambition är att resa dit i tidiga januari. Kan vi med CRIRES+ identifiera ozon vid en annan planet är det en mycket stark indikation på utomjordiskt liv, vilket vore en vetenskaplig upptäckt av största betydelse.

Men först väntar alltså en dag i Nobels tecken med Michel Mayor. Några närmare planer är inte gjorda utöver redan nämnda öppna föreläsning och, naturligtvis, den traditionella lunchen vid Uppsala slott.

– Vi har relativt tät kontakt med både Mayor och i synnerhet Queloz, så i den mån vi har möjlighet att talas vid i samband med Nobelbesöket lär vi inte att fokusera på arbete, det får vänta till andra tillfällen, fastslår Nikolai Piskunov och Eric Stempels.

Magnus Alsne

Nobelpriset i fysik 2019

  • Nobelpriset i fysik 2019 tilldelas Michel Mayor, Université de Genève, Didier Queloz, Université de Genève & University of Cambridge, samt James Peebles, Princeton University.
  • De tre tilldelas priset för sitt bidrag till vår förståelse av universums utveckling och jordens plats i universum.

Läs mer

Senast uppdaterad: 2023-08-04