Martin Sahlén tilldelad Filéns legat

2020-02-05

Martin Sahlén, docent astronomi med inriktning mot astrofysik vid institutionen för fysik och astronomi, tilldelades den 12 december 2019 Filéns legat.

Martin Sahlin
Martin Sahlén. Foto: Camilla Thulin

Stipendiet på 100 000 kr per år under tre år delas enligt stadgarna för Filénska donationen från år 1822 ut som

”uppmuntran och understöd åt behövande yngre forskare som genom vetenskapliga avhandlingar visat skicklighet och således bör uppmuntras att stanna kvar vid universitetet. I första hand bör legatet gå till docenter som särskilt dokumenterat sig, i andra hand till forskarstuderande.”

– Jag är glad och hedrad att ha blivit tilldelad Filéns legat av rektor. Under de kommande tre åren ska jag vidareutveckla min forskning om galaxer, stjärnbildning, mörk materia och mörk energi bland annat inom teleskopprojekten 4MOST, Euclid och Square Kilometre Array. Samtidigt är stödet en uppmuntran till nya vetenskapliga samarbeten, som jag ser fram emot att knyta på Uppsala universitet, säger Martin Sahlén.

Läs mer om stipendier vid Uppsala universitet

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04