3D-utskrift erbjuder miljövänligt alternativ till tungmetaller för strålskydd

2020-01-29

Ett nytt, miljövänligt material som absorberar neutronstrålning har i dagarna lanserats av Additive Composite Uppsala AB, ett avknoppningsbolag från Uppsala universitet. Materialet går att 3D-skriva, vilket underlättar för industri och forskningsanläggningar att byta ut miljöfarliga material.

Strålskyddande komponenter som skapas med 3D-skrivning kan nu bli verklighet. I januari lanserar avknoppningsbolaget från Uppsala universitet, Additive Composite Uppsala AB, ett nytt material som gör det lättare för industri och forskningsanläggningar att byta ut miljöfarliga material. Foto: Additive Composite Uppsala AB.

Materialet som nu lanseras av Uppsalaföretaget Additive Composite, i samarbete med den svenska filamenttillverkaren AddNorth 3D AB, är ett nytt miljövänligt alternativ till kadmium för absorption av neutronstrålning. Det är en komposit av borkarbid och nylon som går att 3D-skriva. Neutronstrålning förekommer inom medicinteknik, kärnindustri och vid studier av material vid stora forskningsanläggningar. Borkarbid erbjuder effektiv absorption av neutroner och additiv tillverkning är en nyckelfaktor för att skapa strålskyddande komponenter i komplexa geometrier som erbjuder effektivt strålskydd.

Adam Engberg, forskningsingenjör vid Uppsala universitet och VD på Additive Composite, säger i ett pressmeddelande att det nya materialet ytterligare kan bidra till utvecklingen av additiv tillverkning och hjälpa industri och stora forskningsfaciliteter att byta ut miljöfarliga material och därmed minska användningen av kadmium och andra tungmetaller.

Materialet, som saluförs under namnet Addbor N25, är resultatet av forskning vid Uppsala universitet. Företaget Additive Composite grundades 2018 för att kommersialisera utvecklingen av nya kompositer och additiv tillverkning. Företaget har redan levererat komponenter till bland annat European Spallation Source (ESS) i Lund.

Addbor N25 är det första i raden av strålskyddande material som företaget för närvarande utvecklar.

Grundforskning vid Uppsala universitet inom detta område har beskrivits i olika artiklar inklusive: Anders Olsson, Maja S. Hellsing, Adrian R. Rennie ‘New possibilities using additive manufacturing with materials that are difficult to process and with complex structures’ Physica Scripta, Volume 92, (2017), 053002.

Senast uppdaterad: 2023-08-04