Sommarkurser i astronomi

2020-02-20

Läs astronomi i sommar!

Orienteringskurs i astronomi, 5 hp

Lär dig om allt mellan Big Bang, vintergatan, stjärnor och planeter. Kursen ger en översikt av olika astronomiska objekt samt den astronomiska forskningens obervationella och teoretiska grunder.

Öppen för sen anmälan.
Sommarkurs, 5hp
Kursstart: Vecka 26, 2020
Behörighet: Grundläggande
Anmälningskod: UU-63104
Läs mer om orienteringskurs i astronomi

Till anmälan


Universums byggnad, 5 hp

Universums utveckling och avlägsna astronomiska objekt. Få en översikt av grundläggande koncept i astronomi och lär dig om svarta hål, mörk materia, universums utveckling och dess öde.

Öppen för sen anmälan.
Sommarkurs, 5hp
Kursstart: Vecka 30, 2020
Behörighet: Grundläggande
Anmälningskod: UU-13045
Läs mer om Universums byggnad

Till anmälan


För mer information om våra kurser, besök http://www.astro.uu.se/courses.
För att söka våra kurser, gå till www.antagning.se eller kontakta vårt kurskansli på E-post: kurskansli@physics.uu.se.

Senast uppdaterad: 2023-08-04