Ny metod att simulera vibrationsspektroskopi hos atomer

2020-02-26

Uppsalafysikerna Paul Zeiger och Ján Rusz har utvecklat en ny teoretisk metod för att beskriva atomers vibrationsspektroskopi för fasta ämnen.

Metoden som Uppsalaforskarna har tagit fram gör det möjligt att göra beräkningar och tolka experiment som andra forskare nyligen lyckats genomföra på fasta material med mycket hög upplösning vid SuperSTEM-laboratoriet i Storbritannien. I de tidigare experimenten har forskarna, under ledning av Fredrik Hage, kunnat studera vibrationer på atomskala med så kallad monokromerad transmissionselektronmikroskopi. Med hjälp av den nya metoden kan forskarna beskriva vibrationsspektroskopin hos fasta ämnen och genomföra beräkningar på ett mycket effektivt sätt.

– Med hjälp av metoden som tagits fram vid SuperSTEM-laboratoriet kan vi utföra noggranna simuleringar för att tolka de mätningar som genomförts eller föreslå nya mätningar. Vibrationsspektroskopi med en upplösning på atomnivå gör det möjligt att studera lokala variationer i vibrationerna, som påverkar bland annat värmetransport eller ytkemiska reaktioner i materialet, säger Ján Rusz, forskare vid institutionen för fysik och astronomi.

Artikelreferens

Paul M. Zeiger and Ján Rusz, Efficient and Versatile Model for Vibrational STEM-EELS, Phys. Rev. Lett. 124, 025501 – Published 13 January 2020, DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.025501

Tidigare studie

F. S. Hage, D. M. Kepaptsoglou, Q. M. Ramasse, and L. J. Allen, Phonon Spectroscopy at Atomic Resolution, Phys. Rev. Lett. 122, 016103 – Published 10 January 2019, DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.016103

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04