Kompetenshöjning för permitterade naturvetare och ingenjörer

2020-04-24

För ingenjörer och naturvetare som blivit permitterade eller arbetslösa – eller för den som har tid och intresse ändå – finns möjligheten att höja sin kompetens online. Uppsala universitet erbjuder föreläsningsserier, kurser eller enskilda kursmoment inom teknikområden som är eftertraktade på arbetsmarknaden.

– Vi vill göra något snabbt för dem som blivit permitterade i och med coronakrisen. Situationen vi befinner oss i aktualiserar också industrins kompetensutvecklingsbehov och där fyller vi som universitet en viktig roll. Vi erbjuder nu en introduktion till flera aktuella områden att förkovra sig inom, något man kan ha nytta av oavsett om det pågår en kris eller ej, säger Johan Tysk, vicerektor för vetenskapsområdet för teknik och naturvetenskap vid Uppsala universitet.

Trots att sista datum för ordinarie anmälan i många fall redan passerat finns det fortfarande  möjlighet att lämna in en sen anmälan till flera olika poänggivande kurser till höstterminen och sommaren. Det finns också sommarkurser som kan sökas från 8 maj, som till exempel den nyinrättade kursen Batterier för elektromobilitet.

Det är också möjligt att ta del av utvalda delar av universitetets befintliga kurser med inspelade föreläsningar, lektioner och seminarier utan att anmäla eller registrera sig. Till exempel inom industriell ekonomi och datorarkitektur. Det är dock viktigt att notera att det inte delas någon form av intyg eller poäng för dessa.

Läs mer om vilket utbud som finns tillgängligt på webbsidan Kompetenshöjning online.

Utbudet kommer att utökas allteftersom nytt material tas fram och då också inkludera interaktiva erbjudanden som till exempel webbinarier.

Linda Koffmar

Senast uppdaterad: 2023-08-04