Sommarläsning om forskarnas modeller av verkligheten

2020-06-10

Det är viktigt att hålla isär verkligheten och forskarnas ofullständiga modeller av verkligheten. Förväxlingar och glidningar kan leda till allvarliga problem konstaterar Ulf Danielsson i sin nya bok ”Världen själv”.

Ulf Danielsson
– Jag skrev ”Världen själv” bland annat som en reaktion på populärkulturens framställning av vad fysiken lär oss, säger Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet.
Foto/bild: Mikael Wallerstedt

”Världen själv” består av åtta kapitel där författaren Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet, på olika sätt vill få läsaren att se skillnaden mellan forskarnas ofullständiga modeller av verkligheten och verkligheten själv.

– Jag skrev ”Världen själv” bland annat som en reaktion på populärkulturens framställning av vad fysiken lär oss, säger Ulf Danielsson.

Skillnad på modell och verklighet

Ulf Danielsson konstaterar att det är viktigt att se skillnaden mellan verkligheten och de naturvetenskapliga modeller som forskarna använder för att beskriva verkligheten.

– Vi konstruerar modeller för att efterlikna verkligheten, vi ”upptäcker” inte modellerna. Modellerna är förenklingar – bilder – vi skapar för att försöka förstå och förklara verkligheten.

Ulf Danielsson är oroad över den stegvisa förskjutningen av perspektivet som håller på att hända i samhället.

– Den här perspektivförskjutningen leder lätt till att man tror sig kunna ställa sig utanför och låtsas att man själv inte består av samma materia som vi studerar. Och då är det lätt att glömma bort att Jorden är en liten och obetydlig planet i en till stora delar ogästvänlig rymd.

Datorer är inte medvetna

Ett exempel han tar upp är synen på artificiell intelligens. Robotar utvecklas ständigt, de får mer mänskliga drag och blir bättre på att interagera med oss.

– Det kan leda till tanken att det inte är någon grundläggande skillnad mellan maskiner och mänskligt liv.

Det, menar Ulf Danielsson, kan i sin tur leda i till förväntningar om juridiska rättigheter för maskiner eller att maskiner kan ersätta människor i vården.

– I populärkulturen har tänkande och medvetande reducerats till hantering av information. En tillräckligt komplex dator blir då medveten. Men vi förstår idag inte vad medvetande är, vi har inga modeller för att beskriva den verkligheten.

Däremot kan vi förklara och förstå hur datorer fungerar, det finns ingen okänd process i datorn.

– Slutsatsen blir då att datorer inte är medvetna eftersom vi kan förklara och beskriva allt som händer när datorn hanterar information.

Hoppas nå många läsare

Ulf Danielsson hoppas nå en bred målgrupp med ”Världen själv”.

– Boken är viktig för alla som – från olika utgångspunkter – har köpt den populärvetenskapliga framställningen av de naturvetenskapliga förklaringsmodellerna som verkligheten själv.

Anders Berndt

Ny bok

”Världen själv” av Ulf Danielsson, professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet.
Fri Tanke Förlag, 2020

Senast uppdaterad: 2023-08-04