Regeringens extra satsningar – så många nya platser får Uppsala universitet

2020-06-30

Regeringen presenterade på måndagen de samlade satsningar som gjorts på högre utbildning under våren med anledning av coronapandemin. För Uppsala universitet innebär de extra satsningarna bland annat minst 1500 nya utbildningsplatser under 2020.

Inom ramen för regeringens extra förstärkning av universitet och högskolor får Uppsala universitet sammanlagt cirka 62 miljoner kronor år 2020, 55 miljoner 2021 och dryga 37 miljoner 2022. Dessa summor motsvarar minst 1500 nya platser under 2020 och minst 700 nya platser under 2021.

Satsningen består av två delar: dels en långsiktig utbyggnad men också flera insatser på kort sikt redan inför hösten 2020.

– Universitetet välkomnar satsningen på nya utbildningar, särskilt permanenta platser. Genom att erbjuda fler personer utbildningsplatser kan universitetet vara med och ta ett samhällsansvar, stödja arbetsmarknaden och göra det möjligt för fler att skaffa sig en utbildning, eller vässa den utbildning man redan har, säger Daniel Gillberg, planeringsdirektör vid Uppsala universitet.

Uppsala universitet kommer att utöka antagningen i sommar och ta in fler studenter på utbildningar till yrken där det nu råder personalbrist bland annat sjuksköterskor och lärare. Det är svårt att just nu svara på exakt hur många platser det blir på varje program eftersom det också handlar om hur många studenter som sjukhus och skolor kan ta emot för verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

De nya pengarna kommer också att användas till långsiktig förstärkning – en stegvis utbyggnad som i slutändan kommer att omfatta drygt 450 nya utbildningsplatser på utbildningar för bristyrken bland annat psykolog, dietist, socionom, lantmätare samt en utbyggnad av IT- och ingenjörsutbildningarna.

Vidare kommer universitetet att starta en ny utbildning till arbetsterapeut med 150 helårsstudenter från 2022.

Den långsiktiga satsningen innebär också en satsning på tekniskt–naturvetenskapligt basår med ytterligare 90 helårsstudenter 2020 och 175 helårsstudenter 2021. Studenterna som läst basåret har sedan platsgaranti på teknisk-naturvetenskapliga utbildningar vilket i sin tur innebär en långsiktig utbyggnad av dessa utbildningar.

Bland de mer tillfälliga satsningarna, särskilt utformade för personer som permitterats eller vill kompetensutvecklas, pågår just nu en satsning med sommarkurser bland annat inom IT och AI för yrkesverksamma (inom ramen för det nationella programmet AI-competence for Sweden). En stor del av dessa kurser ges på distans. Universitetet kommer också att kunna erbjuda fler platser på fristående kurser i höst.

Utöver detta så ges även särskilda kurser för permitterade ingenjörer och en kort kurs för personer som tidigare jobbat inom vården och som vill återvända dit men behöver fräscha upp sina kunskaper.

Linda Koffmar

Senast uppdaterad: 2023-08-04