Laborationer på distans

2020-05-11

Under våren 2020 har Matthias Weiszflog, tillämpad kärnfysik, och Inga Goetz, materialfysik, hållt i laborationer med studenter på distans.

Studenterna har genom instruktioner till lärarna styrt vad lärarna har gjort i labbet. I de flesta fall har det gått relativt bra att hålla laborationerna på distans och bland de mest positiva studenterna har de fått följande återkoppling:

– Men wow vad bra det här funkar, att göra en labb på distans, säger en student.

Att hålla laborationer på distans är dock mycket mer tidskrävande än att ha dem på plats och de beräknar att tidsåtgången blir ungefär en tredjedel större, trots att labbtiden för studenterna blir kortare.

– Det är mera krävande att på 60 minuter följa instruktioner än att ge studenter 4 timmar för att komma fram till samma resultat, säger Matthias Weiszflog.

Se en video med onlinelaboration i termodynamik med Mattias Weiszflog och Inga Goetz

Senast uppdaterad: 2023-08-04