Framtidens energisnåla digitala verktyg

2020-10-07

Hur ser framtidens energisnåla elkomponenter ut? Kan så kallade övergångsmetalloxider ge oss teknik för mer effektiva och mindre energikrävande digitala vektyg? Se filmen om Oscar Grånäs forskning vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala.

Oscar Grånäs
Oscar Grånäs. Foto: Stiftelsen för strategisk forskning.

Dagens samhälle är till stor del beroende av digital teknik. Tekniken används i allt från handhållen elektronik till optimering av bränsleförbrukning i bilar, industriprocesser och inte minst kommunikation. Men gränsen är snart nådd för hur små och energisnåla elektronikkomponenter vi kan tillverka med den halvledarteknik vi har idag. Samtidigt är behovet av att spara energi större än någonsin.

Lösningen skulle kunna vara en teknik med så kallade övergångsmetalloxider som Oscar Grånäs och hans forskargrupp utvecklar vid Uppsala universitets Ångströmlaboratorium. Förhoppningen är att få fram en mer effektiv och mindre energikrävande teknik för en ny generation digitala verktyg inom kommunikations- och hårdvaruindustrin.

Oscar Grånäs forskning finansieras genom programmet Ingvar Carlsson Award vid Stiftelsen för Strategisk Forskning – SSF – och påbörjades 2017. SFF presenterar nu forskningen inom programmet i olika filmer.

Se filmen

Se filmen om Oscar Grånäs forskning

Läs mer

Läs mer om forskningen inom materialteori vid institutionen för fysik och astronomi

Anna Malmberg

Senast uppdaterad: 2023-08-04