9,8 miljoner från Vetenskapsrådet för tillgängliggörande av infrastruktur

2020-11-23

Vetenskapsrådet fattade den 23 november 2020 beslut om bidrag för tillgängliggörande av infrastruktur. Ett projekt med huvudsökanden vid institutionen för fysik och astronomi tilldelades medel.

Det projekt som tilldelas medel är:

Infrastruktur: AWAKE-Run2
Projekttitel: Utveckling av ett RF-system för AWAKE-Run2 projektet
Huvudsökande: Kevin Pepitone, FREIA
Beviljade medel: 9 800 000 SEK för perioden 2021-2024

Läs mer om Vetenskapsrådets bidrag inom tillgängliggörande av infrastruktur

Senast uppdaterad: 2023-08-04