ERC Consolidator Grant till Venkata Kamalakar Mutta

2020-12-09

Totalt har fem forskare vid Uppsala universitet blivit tilldelad ERC Consolidator Grants för 2020. En av dem är Venkata Kamalakar Mutta, molekyl- och kondenserade materiens fysik. Forskningsfinansieringen kommer gå till projektet Spin Engineering in Flexible and Functional Two-Dimensional Quantum Material Devices.

ERC Consolidator Grant riktar sig till forskare som nyligen startat en forskargrupp och vill stärka sin roll som forskningsledare. Den sökande ska ha potential att bli världsledande inom sitt fält. Vid Uppsala universitet har fem forskare tilldelats bidrag. Totalt kom det in 2506 ansökningar till utlysningen av denna utdelning. 327 ERC Consolidator Grants blev nu utdelat, varav 14 inom Sverige.

Venkata Kamalakar Mutta har fått 2 miljoner euro till sitt projekt Spin Engineering in Flexible and Functional Two-Dimensional Quantum Material Devices. Nedan beskriver han projektet och hur han känner gällande sin nya finansiering.

Vad handlar projektet om?

– Projektet ”Spin Engineering in Flexible and Functional Two-Dimensional Quantum Material Devices” handlar om att göra grundläggande framsteg mot att möjliggöra rotationsintegrerade kretsar som kan fungera med ultralåg effekt vid ultrasnabba hastigheter och att göra elektronik intelligent på själva komponentnivån. De största effekterna inkluderar en betydande minskning av energiförbrukningen i elektroniska apparater samt utvecklingen av ny neuromorf hårdvara för att främja artificiell intelligens, säger Venkata Kamalakar Mutta, forskarassistent vid institutionen för fysik och astronomi, och fortsätter.

Vad är ditt mål?

– Den framväxande klassen av atomärt tunna tvådimensionella (2D) kvantmaterial ger oöverträffade medel för att utforska och utnyttja fysiska fenomen som hänför sig till elektronernas spinn (magnetiska moment). I det här projektet kommer vi att utforma och realisera experiment för att bestämma hur man kan kontrollera, och hur snabbt och hur effektivt man kan kontrollera spinnfenomen som involverar spinnströmmar och spinnordning (magnetism), samt förverkliga deras nya spinnkomponenter. Vi kommer att konstruera spinnströmmar och magnetism genom att ställa in de interatomära separationerna i 2D-kvantkristaller. Genom att använda dessa system och fenomen kommer vi att utforska nya centrifugeringsfunktioner och utföra experiment för att avslöja deras ultimata effektivitet och driftshastigheter.

Och naturligtvis, hur känns det att få bidraget?

– Visst är det en fantastisk känsla! Detta ger mig de resurser som krävs för att utöka mitt team och våra experimentella möjligheter samt skapar möjlighet till nya samarbeten. Vi kan nu testa riskabla koncept för att komma med innovationer för nästa generation av spinntronik-applikationer och intelligenta enheter. Jag ser fram emot de kommande fem åren som jag tror kommer att vara äventyrliga, avslutar Venkata.

Läs mer om ERC Consolidator Grant och övriga som fått forskningsfinansiering

Senast uppdaterad: 2023-08-04