Sophie Grape och Ane Håkansson kommer bedriva forskning om kärnvapennedrustning vid Alva Myrdal-centrum

2021-01-26

Ett nytt nationellt kunskapscentrum för forskning om kärnvapennedrustning kommer att inrättas vid Uppsala universitet, vid namn Alva Myrdal-centrum. Med ett tvärvetenskapligt perspektiv kommer forskare inom bland annat freds- och konfliktforskning, kärnfysik, artificiell intelligens (AI) och statsvetenskap bidra till arbetet.

Sophie Grape och Ane Håkansson från avdelningen tillämpad kärnfysik, institutionen för fysik och astronomi, är två av de forskare som kommer att delta.

Kan ni berätta kort om verksamheten?

– Centrumets syfte är att på ett tvärvetenskapligt vis bedriva utbildning och forskning inom områden som är av vikt för kärnvapennedrustningen, och på så sätt ge diplomater, politiker och förhandlare kunskap och annat underlag. Centrumet är också tänkt att öka medvetenheten kring nedrustningsfrågan samt ska utgöra ett kunskapscentrum för allmänheten, säger Sophie Grape, universitetslektor vid institutionen för fysik och astronomi.

Vilken roll kommer ni ha i verksamheten?

– Vi kommer att bidra med den tekniska specialistkompetensen som kompletterar den policykompetens som institutionen för freds- och konfliktforskning står för, säger Ane Håkansson, professor vid institutionen för fysik och astronomi.

Hur blev ni en del av detta?

– Vi har i cirka 30 år forskat inom icke-spridning av kärnvapen och kärnämneskontroll. Detta är ett forskningsfält som är närliggande nedrustningsfrågan och i vårt arbete har vi etablerat kontakter och samarbeten som har tangerat det här området. När regeringen nyligen uttryckte en önskan om att etablera ett centrum för kärnvapennedrustning kändes det naturligt för oss att försöka bli en del av det, säger Sophie.

Hur känns det och vad ser ni fram emot mest?

– Det känns väldigt spännande inte minst eftersom det utgör en naturlig vidareutveckling av vår existerande verksamhet, säger Ane.

– Jag ser fram emot att etablera nya samarbeten och projekt, och emot att lära mig mer av de experter som varit involverade i det globala nedrustningsarbetet längre än vi har, avslutar Sophie.

Mer information om det nya kunskapscentrumet hittar du här

Theresé Herrgård

Senast uppdaterad: 2023-08-04