Max Isacson får Bjurzons premium 2020

2021-01-27

Max Isacson, en tidigare doktorand vid avdelningen för högenergifysik vid institutionen för fysik och astronomi, har tilldelats Bjurzons premium 2020 för sin avhandling.

Bjurzons premium är ett premium för utmärkt avhandling av naturvetenskapligt innehåll författad av studerande eller yngre akademisk lärare. Premiet delas ut årligen av rektor utan ansökan efter förslag av teknisk–naturvetenskapliga fakultetsnämnden.

Max Isacson, tidigare doktorand vid avdelningen för högenergifysik, disputerade 20 september 2019 med avhandlingen Exploration of extended Higgs sectors, development of a displaced track trigger, and improvements in GRID middleware. Nu har han blivit tilldelad Bjurzons premium 2020.

– Ett mål jag hade med avhandlingen var inte bara att sammanfatta vår forskning, utan även att göra det på ett sammanhängande och pedagogiskt sätt. Det känns väldigt roligt att det har blivit uppskattat, och jag hoppas att den extra energi som många lägger på sitt skrivande fortsätter att bli uppmärksammad, säger Max Isacson.

Ämnet för avhandlingen är elementarpartikelfysik. Max använde data från ATLAS-detektorn vid Large Hadron Collider på CERN för att leta efter laddade Higgsbosoner, en typ av hypotetiska elementarpartiklar. Inom ramen för avhandlingsarbetet bidrog Max även till en fenomenologisk studie om vad som skulle kunna hända om Higgsbosonen (som upptäcktes 2012 av bland annat ATLAS-experimentet) inte är en elementarpartikel, samt en annan studie om långlivade hypotetiska partiklar i en framtida uppgradering av ATLAS-detektorn. Utöver det gjorde Max även en studie om att använda GPU:er (graphics processing unit), istället för CPU:er (central processing unit), vid dataanalys för partikelfysik.

Avhandling i DiVA: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-389896

Senast uppdaterad: 2023-08-04