Olle Eriksson tilldelad Rudbeckmedaljen

2021-02-15

Varje år delas Rudbeckmedaljen ut ”för utomordentligt framstående insatser inom vetenskapen och förlänas i första hand för sådana förtjänster eller resultat vunna vid Uppsala universitet”. År 2020 tilldelades professor Olle Eriksson medaljen för sin forskning, med följande motivering:

”Olle Eriksson är professor i teoretisk magnetism vid institutionen för fysik och astronomi, teknisk-naturvetenskapliga fakulteten, och belönas för att han tar sig an ett av den moderna fysikens största olösta problem, nämligen att förstå och förutsäga hur elektroner rör sig i komplexa material, bland annat i högtemperatursupraledare, vilket har vida användningsområden som sträcker sig från magnetkameror till vindkraft.”

– Jag blev överraskad och väldigt glad när jag fick reda på att jag blivit tilldelad Rudbeckmedaljen. Det finns många duktiga forskare som tilldelats medaljen och jag känner mig hedrad att nu vara en av dem, säger Olle Eriksson, professor i teoretisk magnetism vid institutionen för fysik och astronomi.

Rektorn utser vilka som tilldelas medaljen i samråd med ansvariga för de olika vetenskapsområdena.

Läs mer om Rudbecksmedaljen

Theresé Herrgård

Senast uppdaterad: 2023-08-04