14,5 miljoner från Energimyndigheten för hållbara energisystem

2021-01-19

Energimyndigheten fattade den 19 januari 2021 beslut om projektbidrag inom utlysningen ”Nyfikenhetsdriven forskning för hållbara energisystem”, som är en gemensam satsning mellan Energimyndigheten och Vetenskapsrådet. Tre projekt från institutionen för fysik och astronomi tilldelades medel.

De projekt som tilldelas medel är:

Projekttitel: Nya kalkogen-perovskiter för solceller
Huvudsökande: Håkan Rensmo, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 5 883 350 kronor

Projekttitel: Optimering av vätetransporthastigheter i amorfa material: från ultra-snabba till ultra-tröga
Huvudsökande: Gunnar Pálsson, avdelningen för materialfysik
Beviljade medel: 2 973 436 kronor

Projekttitel: Röntgenbaserade metoder för framtagningen av nästa generation Na-jonbatterikatoder
Huvudsökande: Laurent Duda, avdelningen för molekyl- och kondenserade materiens fysik
Beviljade medel: 5 662 471 kronor

Senast uppdaterad: 2023-08-04