Bidrag till forskningsprojekt kring universums första miljard år

2021-04-19

Mellan år 2021 och 2026 kommer det pågå forskning kring universums första miljard år, inom projektet De första galaxerna och mörk materia med Hubble, James Webb och Euclid.

Sveriges rymdmyndighet Rymdstyrelsen har beslutat att ge bidrag till ovanstående projekt under en 3+3-årsperiod, med start år 2021. Projektledaren Martin Sahlén, forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, och övriga deltagare, ska leta efter spår av exotiska former av mörk materia i universum. När och hur de första galaxerna i universum bildades styrs av den mörka materiens egenskaper: ju lättare dess beståndsdelar är, desto senare efter Big Bang bildades galaxerna – och ju tyngre är de. I arbetet kommer observationer av de tidigaste galaxerna och radiovågor från neutral vätgas i det tidiga universum att undersökas.

– Det kommer bli intressant att se hur samspelet såg ut mellan de första stjärnorna och galaxerna som bildades, det hav av vätgas som omgav dem samt den mörka materien och mörka energin. Det här kommer att utforskas av flera av nästa generations stora internationella teleskop och satelliter, och tack vare anslaget kan vi bidra till dessa projekt. Det ger goda förutsättningar att kunna nå fram till spännande forskningsresultat, säger Martin Sahlén och fortsätter.

– Det är fantastiskt roligt att få möjlighet att bidra till forskningen om universums första miljard år och fortsätta att fördjupa min forskning inom det här området under längre tid. Inte minst med tanke på Sveriges framtida deltagande i det stora internationella radioteleskopsamarbetet Square Kilometre Array, där vi i Uppsala spelar en viktig roll.

Här kan du läsa mer om projektet.

Här kan du läsa mer om rymdteleskopet Hubble.

Här kan du läsa mer om rymdteleskopet James Webb.

Här kan du läsa mer om rymdteleskopet Euclid.

Här kan du läsa mer om projektet Square Kilometre Array.

Senast uppdaterad: 2023-08-04