Elisabetta Perotti utsedd till Schmidt Science Fellow

2021-06-03

Elisabetta Perotti, doktorand vid avdelningen kärnfysik utsågs den 3 juni till en av 2021 års Schmidt Science Fellows.

Elisabetta Perotti
Elisabetta Perotti. Foto: Stephan Ortlieb.

Elisabetta Perotti är en av 28 som utsetts att delta i postdoktorprogrammet Schmidt Science Fellows 2021. Inom sitt projekt kommer hon att forska inom området förnybar energi och hon kommer att påbörja sin postdok i januari 2022 och kan själv välja om den ska vara ett eller två år.

– Jag kan välja att göra min postdok vid vilket universitet som helst i världen, och har därför redan kontaktat en del forskargrupper runt om världen och håller på att bestämma vart jag ska. Självklart vill jag jobba tillsammans med de bästa och tack vare denna fellowship kommer jag ha möjligheten att göra det, säger Elisabetta Perotti.

Under sina doktorandstudier vid Uppsala universitet har hon tidigare studerat hadronfysik, med fokus på att öka förståelsens av universums fundament. Under sin postdok kommer hon att modellera och simulera ett autonomt framtida elnät som kan hantera variationen i förnybar produktion och förändrad konsumentefterfrågan. Elisabetta Perotti hoppas på att hennes arbete kommer att bidra till utvecklingen av nästa generations elnät och den nödvändiga övergången till ren energi.

– Jag kommer kunna utöka mitt nätverk jättemycket. Schmidt Science Foundation kommer att anordna några global meetings där vi fellows kommer träffas och får coaching från framgångsrika forskare inom olika områden. Vi kommer att samarbeta i små team och lära av varandra. Vi kommer också att få ett mentorship for life. Detta fellowship är lite mer än en vanlig postdoc på det viset, säger Elisabetta Perotti.

Schmidt Science Fellows är ett postdoktorprogram som startade 2017 och stöds av Schmidt Futures och Rhodes Trust. Programmet har som syfte att få nästa generations forskare att samarbeta mellan olika vetenskapsdiscipliner för att ta sig an framtidens forskningsutmaningar.

Läs mer om Elisabetta Perottis projekt

Läs mer om Schmidt Science Fellows

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04