Christina Vantaraki tilldelad Colonias-Jansson-stipendiet

2021-06-04

Christina Vantaraki, doktorand vid avdelningen materialfysik har tilldelats det första Colonias-Jansson-stipendiet.

Colonias-Jansson-stipendiet är ett stipendium som är öppet att söka för forskarstuderande vid institutionen för fysik och astronomi och delas ut av Colonias-Jansson stiftelse.

Stiftelsens ändamål är att främja forskning vid institutionen för fysik och astronomi vid Uppsala universitet genom att tillhandahålla stipendier till forskarstudenter vid institutionen. Stiftelsen skall syfta till att årligen dela ut ett eller flera stipendier benämnda Colonias-Jansson stipendium. Mottagaren av stipendiet skall vara en välförtjänt doktorand i fysik vid Uppsala universitet, företrädesvis från Grekland, men annars från a) Sverige eller b) ett annat land.

Läs mer om Colonias-Jansson stiftelse

Läs mer om Colonias-Jansson-stipendiet

Läs en intervju med John Colonias

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04