Daniel Primetzhofer ny professor i experimentell fysik

2021-05-01

Daniel Primetzhofer tillträdde som ny professor i experimentell fysik den 1 maj 2021.

Daniel Primetzhofer
Daniel Primetzhofer befordrades till professor den 1 maj 2021. Foto: Svenja Lohmann.

Vilket är ditt forskningsfält?

Jag skulle kalla mitt forskningsfält för materialforskning med jonstrålar som favoritverktyg. Jag och min forskargrupp forskar bland annat mycket på förändringar som sker i materialsystem när de utsätts för olika påfrestningar, såsom höga temperaturer och reaktiva gaser etc. De materialsystem vi arbetar med är oftast energimaterial, som vi främst spårar lätta grundämnen i, till exempel litium eller väte. Mätningarna utförs ofta medan förändringen sker, så kallat in situ, eller till och med under själva användningen, så kallat in-operando, när det gäller till exempel batterier.

Vi bedriver också en hel del metodutveckling i ämnet. Sedan undersöker vi också mer fundamentala processer som hur långsamma joner dynamisk påverkar den elektroniska strukturen av olika material.

Hur länge har du varit på Uppsala universitet?

Jag kom till Uppsala i slutet av 2011, då jag började som forskarassistent och blev därefter universitetslektor 2015.

Läs mer

Vetenskapsrådets projektbidrag 2020
Realtidsanalyser av materialförändringar i tunnfilmssystem nära ytan

Vetenskapsrådets forskningsinfrastrukturer 2017
The Accelerator-Based Ion Technology Consortium - AB-ITC

Vetenskapsrådets etableringsbidrag 2016
Realtidskaraktärisering av struktur- och kompositionsförändringar av ultratunna filmer

Nyheter
Ny metod mäter rörelsen av litiumjoner i batterier (2020-07-23)
Oväntad typ av energiöverföring från joner till material (2020-05-14)
Forskningsinfrastruktur för framtidens utmaningar (2019-10-10)
Daniel Primetzhofer ny föreståndare för Tandemlaboratoriet (2017-09-26)
Tre Research Infrastructure Fellows till institutionen för fysik och astronomi (2015-06-23)

Camilla Thulin

Senast uppdaterad: 2023-08-04